บริการฝากสั่งและนำเข้า – มือหนึ่งเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีนและสินค้าพรีเออเดอร์