Payment – มือหนึ่งเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีนและสินค้าพรีเออเดอร์

Payment

ไทยพาณิชย์ SCB

สาขา

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

เลขที่บัญชี

260-228732-7

• สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระค่าบริการนำเข้า และขนส่งสินค้า รบกวนชำระผ่านช่องทางโอนเข้า บัญชี ประเภทออมทรัพย์ ใน นาม บริษัท ควอลิตี้ ทู ยู จำกัด เท่านั้น
• กรณีจ่ายเช็คชำระค่าบริการ นำเข้าและขนส่งสินค้า กรุณาสั่งจ่ายเช็ค ขีดคร่อม ในนาม บริษัท ควอลิตี้ ทู ยู จำกัด เท่านั้น
• หลังชำระค่าบริการนำเข้า และขนส่งสินค้า สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ 02-408-5720 – 1 และส่งหลักฐานการโอนเพื่อมายืนยัน ทาง Line:@qualitycargo