warehousing – มือหนึ่งเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีนและสินค้าพรีเออเดอร์

warehousing

warehousing | บริการคลังสินค้า

เราตระหนักถึงความจำเป็นด้าน สถานที่ในการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้กับลูกค้าที่
ที่มีความต้องการสถานที่จัดวางสินค้าเพื่อรอจัดส่งหรือเตรียมความพร้อมต่างๆ รวมถึงบริการ Re Pack สินค้าตามต้องการ และจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางด้วยบริการจัดดส่งสินค้าตามตามกำหนดการที่ลูกค้าต้องการ และบริการฝากส่งไปยังผู้ให้บริการที่ร่วมให้บริการกับเรา อาทิ Flash Express | J&T | DHL Express | Nim Express และบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าต้องการเป็นต้น