Ocean Freight Forwarding (SEA) – มือหนึ่งเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีนและสินค้าพรีเออเดอร์

Ocean Freight Forwarding ขนส่งทางทะเล (SEA)

บริการขนส่งสินค้าแบบประหยัดทางเรือ ทั้งแบบ LCL และ FCL และบริการอื่นๆ (โดยปกติใช้เวลา 15-20 วัน)