Road Freight Forwarding (EK) – มือหนึ่งเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีนและสินค้าพรีเออเดอร์

Road Freight Forwarding ขนส่งทางรถ (EK)

บริการขนส่งทาง รถยนต์ทั้งแบบ LCL หรือ แบบ FCL รวมบริการอื่นๆท่างรถยนต์ (โดยปกติใช้เวลา 6-7 วันทำการ)